Invited Faculty

Bruno Lunenfeld Lecture

Anis Feki

Keynote Speakers

Cecilia Sjobolm

Claus Yding Andersen

Eileen Manalo

Junhao Yan

Norihiro Sugino

Richard Paulson

Rupin Shah

Pre-Congress Course Speakers

Aditi Shirat

Celia Chan

Elaine Pasamba

Jamille P. Datu

Rachel Chin

Steven Fleming

Thomas Ebner

Tsubasa Takahashi

Yuri Kasai

Speakers

Adeline Ma

Adrianne Pope

Angela Aguilar

Astor Tse

Atsushi Tanaka

Ben Mol

Budi Wiweko

Carmel Carrigan

Catherine Racowsky

Cecilia Sjobolm

Chih-Feng Yen

Chii-Ruey Tzeng

Christopher Ho Chee Kong

Chun-Kai Chen

Dabao Xu

Danilo Cimadomo

David Chan

Dayong Lee

Dennis Lusaya

Dominique de Ziegler

Duru Shah

Gendie Lash

Herbert Situmorang

Hsien-Ming Wu

Hong-Yuan Huang

Ilhae Park

Ivan Sini

Jason Franasiak

Jung Ryeol Lee

Junhao Yan

Jaideep Malhotra

Kai Hong

Kamthorn Pruksananonda

Kenji Ezoe

Khaleeq ur Rehman

Koji Shiraishi

Kurt Barnardt

Kyong Wook Yi

Kwang-Rae Kim

Lam Anh Tuan

Thi Ngoc Lan Vuong

Liying Yan

Louise Hull

Madhuri Patil

Maria Jesusa Banal-Silao

Miyuki Harada

Mukhri Hamdan

Maria Cecilia E Punzalan

Mei-Jou Chen

Neil Johnson

Nandita Palshetkar

Natan Tzvi Shaked

Paweena Thuwanut

Pradeep G Kumar

Rashida Begum

Rebecca Deans

Rebecca Kerner

Richard Choy

Riza Lim-See

Rudie Frederick B. Mendiola

Rupin Shah

Se Jeong Kim

Sharon Lim

Sunita Tandulwadkar

Suyash Naval

SiHyun Cho

Sweelian Liow

Sonja Goedeke

Tanja S. Faessler-Moro

Tiencheng Arthur Chang

Tuong M Ho

Wen-Jui Yang

Xiaowu Huang

Xinmei Zhang

Yasushi Hirota

Yuan Gao

Yutaka Osuga

Zhongwei Huang

Zi-Jiang Chen

Session Chairs

Chih-Feng Yen

Chyi-Long Lee

Clare Boothroyd

Jacqueline Chung

Ming-Jer Chen

Mi Kyung Chung

Maruf Siddiqui

Navdeep Pannu Singh

Rashida Begum

Rong Li

Shin Yong Moon

Tin-Chiu Li

Yutaka Osuga

Company Symposium Speakers

Chris Skedgel

David Humphreys

Georg Griesinger

II-Hae Park

Joop Laven

Maria Victoria Romualdez-Tan

Michael Costello

Romerico Torres